LAATST GEWIJZIGD: 24 MEI 2018

Privacy

Hoe wij met je persoonsgegevens omgaan, lees je hieronder in ons Privacy Statement.

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van gegevens van de online bezoekers van de website van BRANDSPARENCY.

TOEPASSELIJKHEID

BRANDSPARENCY verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Voor het samenstellen van bezoekersstatistieken. Hiermee kan BRANDSPARENCY de werking van haar website optimaliseren, waarbij deze gegevens zo veel mogelijk worden geanonimiseerd.

• Voor de afhandeling van aangevraagde of verkregen informatie en het onderhouden van contacten met jou.

• Om onze diensten te testen en te verbeteren.

• Om de website van BRANDSPARENCY te beveiligen en webstatistieken op te stellen.

• Om gericht aanbiedingen te doen, bijvoorbeeld door het tonen van een advertentie op onze website van een dienst waarvan BRANDSPARENCY op basis van de door haar verwerkte persoonsgegevens vermoedt dat je daarvoor interesse hebt.

• Om een nieuwsbrief, service bericht of andere elektronische boodschap te kunnen toesturen.

• Om je te kunnen informeren over mogelijk voor jou interessante diensten en aanbiedingen van BRANDSPARENCY.

• Om onze website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren.

BRANDSPARENCY bewaart je persoonsgegevens in beginsel zolang als ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinden nodig is, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

• Elektronische gegevens, zoals je mailadres en je mobiele telefoonnummer, kan BRANDSPARENCY alleen aan derden verstrekken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen over hun producten en diensten als je BRANDSPARENCY daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven. Je kunt een verleende toestemming voor het gebruik van elektronische contactgegevens door derden altijd weer intrekken door een mail te sturen via ons online contactformulier.

• BRANDSPARENCY kan in bijzondere gevallen je persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen als BRANDSPARENCY dat in het kader van de uitvoering van een wettelijk voorschrift of door een gerechtelijke procedure verplicht is.

• BRANDSPARENCY kan ook persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van BRANDSPARENCY aan jou op jouw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders is aangegeven) je persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Deze bewerkers zijn niet gerechtigd de persoonsgegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

COOKIES & SURFGEDRAG

• Onze website maakt gebruik van “sessie cookies”: dit zijn kleine tekstbestandjes die bij je bezoek aan onze website worden achtergelaten op je computer. Deze cookies helpen bij het gebruiksvriendelijker maken van onze website. Deze cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan, niet beschadigen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van onze website makkelijker voor je te maken. Ze worden automatisch verwijderd zodra je je browser afsluit.

• BRANDSPARENCY maakt ook gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Google Analytics plaatst ook cookies op je computer die worden gebruikt om op geaggregeerd niveau rapportages te maken over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google treedt hierbij op als bewerker in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) waarbij BRANDSPARENCY de verantwoordelijke is.

• In je browserinstellingen kun je zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat je browser je op de hoogte stelt als er een cookie wordt geplaatst.

INZAGE, CORRECTIE & WIJZIGING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

• BRANDSPARENCY gebruikt je mailadres, adresgegevens en je (mobiele) telefoonnummer niet voor andere doelen dan in dit Privacy Statement omschreven, tenzij je daar toestemming voor hebt gegeven. Je kunt een eenmaal gegeven toestemming te allen tijde intrekken of bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens voor de nieuwsbrief van BRANDSPARENCY.

• Je kunt BRANDSPARENCY ook te allen tijde verzoeken om een overzicht van je gegevens en verzoeken deze te corrigeren of te verwijderen als de gegevens niet kloppen of irrelevant zijn voor de gestelde doeleinden. Je kunt daartoe een mail sturen via ons online contactformulier.

LINKS

• De website van BRANDSPARENCY kan links bevatten naar websites van andere partijen.

• BRANDSPARENCY is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze sites en de manier waarop deze sites omgaan met je persoonsgegevens. Lees hiervoor het Privacy Statement en de voorwaarden van de site die je bezoekt.

BEVEILIGING

Om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en tegen misbruik door derden heeft BRANDSPARENCY zorgvuldige en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen.

CONTACT

Als je vragen hebt over dit Privacy Statement of als je jouw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of verwijderen, dan kun je contact opnemen met BRANDSPARENCY via ons online contactformulier.

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT

• BRANDSPARENCY behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen. Wij adviseren je daarom dit Privacy Statement regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen. Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van BRANDSPARENCY of per mail.

• Dit Privacy Statement is laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

©2023  |  Brandsparency Creative Studio
All Rights Reserved  |  Privacy Statement  •  General Conditions